تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

وب¬ کاوی در صنعتشناسه محصول: 493982
موجود

وب¬ کاوی در صنعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

وب¬ کاوی در صنعت

وب¬ کاوی در صنعت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                شماره صفحه

فصل اول:مقدمه

مقدمه. 1

فصل دوم:داده کاوی

2- 1 مقدمه ای بر داده کاوی.. 6

2-1-1 چه چيزی سبب پيدايش داده کاوی شده است؟. 7

2-2 مراحل کشف دانش... 9

2- 3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف.. 12

2-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟. 14

2-5 داده کاوی و انبار داده ها 14

2-6 داده کاوی و OLAP.. 15

2-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی.. 16

2-8 توصیف داده ها در داده کاوی.. 16

2-8-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها 16

2-8-2 خوشه بندی.. 17

2-8-3 تحلیل لینک... 18

2-9 مدل های پیش بینی داده ها 18

2-9-1 دسته بندی.. 18

2-9-2 رگرسیون.. 18

2-9-3 سری های زمانی.. 19

2-10 مدل ها و الگوریتم های داده کاوی.. 19

2-10-1 شبکه های عصبی.. 19

2-10-2 درخت تصمیم. 22

2-10-3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS) 24

2-10-4 Rule induction. 25

2-10-5 K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR) 25

2-10-6 رگرسیون منطقی.. 26

2-10-7 تحلیل تفکیکی.. 27

2-10-8 مدل افزودنی کلی (GAM) 28

2-10-9 Boosting. 28

2-11 سلسله مراتب انتخابها 28

2-12داده کاوی و مدیریت بهینه وب سایت ها 30

2-13داده‌كاوي و مديريت دانش... 31

فصل سوم: وب کاوی

3-1 تعریف وب کاوی.. 33

3-2 مراحل وب کاوي.. 33

3-3 وب کاوي و زمينه هاي تحقيقاتي مرتبط.. 34

3-3-1 وب کاوي و داده کاوي.. 34

3-3-2 وب کاوي و بازيابي اطلاعات.. 35

3-3-3 وب کاوي و استخراج اطلاعات.. 36

3-3-4 وب کاوي و يادگيري ماشين.. 37

3-4 انواع وب کاوي.. 37

3-5 چالش هاي وب کاوي.. 38

3-6مشكلات ومحدوديت هاي وب كاوي در سايت هاي فارسي زبان.. 39

3-7 محتوا کاوی وب.. 40

 

 

 

 

فصل چهارم: وب کاوی در صنعت

4-1 انواع وب کاوی در صنعت.. 43

4-1-1وب کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.. 43

4-1-1-1 مهندسی مخازن/ اکتشاف.. 43

4-1-1-2مهندسی بهره برداری.. 44

4-1-1- 3مهندسی حفاری.. 44

4-1-1-4بخشهای مدیریتی.. 44

4-1-2 کاربرد های دانش داده کاوی در صنعت بیمه. 45

4-1-3کاربردهای دانش داده کاوی در مدیریت شهری.. 46

4-1-4کاربردهای داده کاوی در صنعت بانکداری.. 47

4-1-4-1بخش بندی مشتریان.. 47

4-2 پژوهش های کاربردی.. 48

نتيجه گيري.. 50

منابع و ماخذ فارسی.. 51

مراجع و ماخذ لاتین و سایتهای اینترنتی.. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تبديل حرف به صدا در زبان فارسی به كمك شبكه های عصبی پرسپترون چندلايه ایشناسه محصول: 493958
موجود

تبديل حرف به صدا در زبان فارسی به كمك شبكه های عصبی پرسپترون چندلايه ای

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

تبديل حرف به صدا در زبان فارسی به كمك شبكه های عصبی پرسپترون چندلايه ای

تبديل حرف به صدا در زبان فارسی به كمك شبكه های عصبی پرسپترون چندلايه ای

 

ساخت سيستم های اتوماتيك تبديل حرف به صدا برای استفاده در سيستم های تبديل متن به گفتار در زبان فارسي، به دليل عدم استفاده از اعراب در نوشتار و در نتيجه مستوربودن بعضی از واژه ها مشكل می باشد و عموماً اين سيستم ها برای زبان فارسی كارآيی پايينی دارند . در اين مقاله ساختار يك سيستم تبديل حرف به صدا با معماری سه لايه بررسی شده است. لايه اول اين سيستم قانون گرا مي باشد و لايه دوم از پنج شبكه عصبی پرسپترون چندلايه اي و يك بخش كنترلر براي تعيين دنباله واژه های متناظر با حروف تشكيل شده است. براي تعيين دنباله واژه های متناظر با حروف، از شبكه هاي عصبی استفاده مي شود. بخش كنترلر نيز، خروجی شبكه ها را كنترل می كند تا دنباله واژه های نهايی متناظر با كلمات با ساختار هجابندی فارسی مطابقت داشته باشد.در لايه سوم نيز يك شبكه عصبی برای تعيين حروف مشدد، با استفاده از نتايج مراحل قبل وجود دارد. اجزاء مختلف اين سيستم به گونه ای طراحی شده اند كه در نهايت برای هر كلمه، يك دنباله واژه منطقی توليد گردد منظور از دنباله واژه منطقی، دنباله واژه می باشد كه در آن اصول بديهی واژه نگاری و ساختار هجابندی زبان فارسی رعايت شده باشد. ميزان درستی به دست آمده براي حروف 88 % و برای كلمات %61 می باشد كه برای تبديل حرف به صدای زبان فارسی كارآی بسيارخوبی می باشد.

كليد  واژه:  تبديل حرف به صدا، شبكه عصبی پرسپترون چندلايه، الگوريت مترازبندی حرف صدا، زبان فارسي.


تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمیشناسه محصول: 493962
موجود

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

تجزیه و تحلیل  سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

فهرست مطالب ......................................................................................................... شماره صفحه

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی. 4

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی. 4

رییس دفتر خانه : 4

قسمت ثبت تقاضاها : 4

ثبت کامپیوتری : 5

ثبت دستی : 5

قسمت تکمیل مدارک : 5

قسمت پرونده سازی : 5

قسمت ثبت پرونده : 5

قسمت بایگانی : 6

چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی. 7

نمودارهای DFD فیزیکی. 8

شناسایی موجودیت ها 15

فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی. 17

فرم جریان داده 17

فرم 1 (ارائه مدارک) 17

فرم جریان داده 18

فرم 2  (دریافت گواهی امضا) 18

فرم ذخیره داده 18

فرم ذخیره داده 1 (مبلغ دریافتی) 18

فرم ذخیره داده 2 (پرونده) 19

DFDهای منطقی. 20

ماتریس ارتباط بین موجودیت ها 23

فرهنگ داده ها (Data Dictionary) 24

جدول tblCustomer (مشتری) 24

جدول tblAmoun  (دریافت مبلغ) 25

جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا) 26

جدول tblMadarek (مدارک) 27

جدول tblSanad (سند) 28

جدول tblFile (پرونده) 29

جدول tblEstelam (استعلام) 30

جدول tblPersonnel (پرسنل) 31

نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی. 32

نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی. 33

شرح پردازش ها 34


تجزیه و تحلیل سیستم اساتیدشناسه محصول: 493968
موجود

تجزیه و تحلیل سیستم اساتید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

تجزیه و تحلیل سیستم اساتید

تجزیه و تحلیل سیستم اساتید

مقدمه:

به طور کلی دو شیوه  برای تحلیل  وجود دارد:

1-تحلیل ساخت یافته(تمرکز این شیوه تحلیل بر رویدادها و توابع است)

2-تحلیل شی گرا(تمرکز این شیوه بر اشیا و موجودیتهای سیستم است)

 

**این انتخاب (شیوه تحلیل ) نوع ابزارها در طراحی و پیاده سازی را تعیین می کند

 

خروجی تحلیل ساخت یافته:

-نمودار گردش داده ها(Data Flow Digram)

-نمودار گذار حالت(ِData Transition Diagram)

خروجی تحلیل شی گرا:

-نمودار مورد کاربرد(Use Case Diagram)

-نمودار ترتیب(Sequence Diagram)

-نمودار کلاس(Class Diagram)

***خروجی مشترک هر دو شیوه تحلیل  نمودار ارتباط موجودیتها(Entity Relation Diagram) می باشد

 

در هر تحلیل سه موضوع باید مشخص شود:

1-بعد خارجی نرم افزار:شناخت تعاملات خارجی نرم افزار

2-بعد رفتاری سیستم:شناخت زیر سیستم های نرم افزاری و تعامل انها با هم

3-بعد ساختاری سیستم:شناخت انواع داده های داخل نرم افزار و گردش انها

 


مقدمه ای بر سیستمهای خبرهشناسه محصول: 493574
موجود

مقدمه ای بر سیستمهای خبره

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

مقدمه ای بر سیستمهای خبره

مقدمه ای بر سیستمهای خبره

سیستم خبره چیست؟

اولین قدم در حل هر مسئله ای تعریف دامنه یا محدوده آن است.  این نکته همانطور که در مورد روشهای برنامه نویسی متعارف صحت دارد، در مورد هوش مصنوعی نیز درست است. اما به خاطر اسراری که از قبل در مورد هوش مصنوعی ( AI ) وجود داشته، هنوز هم برخی مایلند این عقیده قدیمی را باور کنند که " هر مسئله ای که تا به حال حل نشده باشد یک مسئله هوش  مصنوعی  است". تعریف متداول دیگری به این صورت وجود دارد " هوش مصنوعی کامپیوترها را قادر می سازد که کارهایی شبیه به آنچه در فیلمها دیده می شود انجام دهند".چنین تفکراتی در دهه 1970 میلادی رواج داشت، یعنی درست زمانی که هوش مصنوعی در مرحله تحقیق بود ولی امروزه مسائل واقعی بسیاری وجود دارند که توسط هوش مصنوعی و کاربردهای تجاری آن قابل حلند.

اگرچه برای مسائل کلاسیک هوش مصنوعی از جمله ترجمه زبانهای طبیعی، فهم کلام و بینایی هنوز راه حل عمومی یافت نشده است، ولی محدود کردن دامنه مسئله می تواند به راه حل  مفیدی منجر شود. به عنوان مثال، ایجاد یک « سیستم زبان طبیعی ساده » که ورودی آن جملاتی با ساختار اسم، فعل و مفعول باشد کار مشکلی نیست. در حال حاضر، چنین سیستمهایی به عنوان یک واسط در ایجاد ارتباط کاربر پسند با نرم افزارهای بانک اطلاعاتی و صفحه گسترده ها به خوبی عمل  می کنند. در حقیقت (پاره) جملاتی که امروزه در برنامه های کامپیوتری مخصوص بازی و سرگرمی به کار می روند توان بالای کامپیوتر در فهم زبان طبیعی را به نمایش می گذارند.

همان طور که شکل 1-1 نشان میدهد، هوش مصنوعی شامل چندین زیر مجموعه است. زیر مجموعه سیستمهای خبره یکی از موفق ترین راه حلهای تقریبی برای مسائل کلاسیک هوش مصنوعی است. پروفسور فیگن بام از دانشگاه استانفورد یکی از پیشکسوتان تکنولوژی سیستم های خبره، تعریفی در مورد سیستمهای خبره دارد : « ... یک برنامه کامپیوتری هوشمند که از دانش و روشهای استنتاج برای حل مسائلی استفاده می کند که به دلیل مشکل بودن، نیاز به تجربه و مهارت انسان » (Feigenbaum 82 ). بنابراین سیستم خبره یک سیستم کامپیوتری است که از قابلیت تصمیم گیری افراد خبره، تقلید می نماید. لغت تقلید به این معناست که سیستم خبره سعی دارد در تمام جنبه ها شبیه فرد خبره عمل  کند. عمل تقلید از شبیه سازی قوی تر است چون در شبیه سازی تنها در بعضی موارد شبیه چیزهای واقعی عمل می شود.


1
logo-samandehi